Ewaluacja zewnętrzna

W maju 2014 roku w gimnazjum została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Zespół wizytatorów Opolskiego Kuratorium Oświaty ocenił poziom spełnienia trzech spośród 12 wymagań MEN. Badania trwały niespełna dwa tygodnie i objęły analizę rozmaitych dokumentów, przeprowadzenie anonimowych ankiet na temat funkcjonowania szkoły tak wśród uczniów klas drugich i trzecich, ich rodziców, jak również wszystkich nauczycieli. Badania polegały też na rozmowie z rodzicami, losowo wybranymi uczniami, z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, a także z dyrektorem szkoły.

W ramach przeprowadzonej ewaluacji wizytatorzy Opolskiego Kuratorium Oświaty obserwowali zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych, drugich i trzecich z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka.
Wyniki ewaluacji przedstawiają się następująco:

  • Wymaganie 2 – Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się – POZIOM A (bardzo wysoki)
  • Wymaganie 3 – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej POZIOM B (wysoki)
  • Wymaganie 5 – Respektowane są normy społeczne – POZIOM B (wysoki)

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
znalazło się w gronie nielicznych gimnazjów Opolszczyzny,
które osiągnęły w roku 2013/14 poziom A przynajmniej z jednego z wymagań.

 2,665 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum