Dzień Otwartych Drzwi 2014

“Bogactwo nie jest warte tyle, co fach w ręku.”

Przysłowie wietnamskie

Gimnazjum przygotowuje młodzież do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego niezbędne jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto absolwent gimnazjum musi znać system kształcenia, oferty szkół ponadgimnazjalnych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy.

Dnia 26 marca br. I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza, Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki oraz Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie po raz kolejny zorganizowały “Dzień Otwartych Drzwi”. Nasi gimnazjaliści wraz z wychowawcami odwiedzili namysłowskie placówki, gdzie mogli poznać ciekawą ofertę edukacyjną szkół i realizowane przez nie przedsięwzięcia. Przybyłych uczniów witali dyrektorzy oraz przedstawiciele Samorządów Uczniowskich, którzy przygotowali materiały informacyjne i reklamowe, a także ciekawe prezentacje multimedialne, zawierające m.in. krótką historię szkół, kierunki kształcenia na przyszły rok szkolny 2014/2015 oraz sposoby rekrutacji. Następnie rozpoczynało się zwiedzanie placówek, a gospodarze kierowali zainteresowanych do poszczególnych klas tematycznych, przygotowanych sal, gdzie każdy znalazł coś dla siebie. Podczas prezentacji obejrzeli wytwory pracy uczniów nie tylko z zajęć obowiązkowych ale również z kółek zainteresowań i projektów.

Przed uczniami teraz trudny wybór… Życzę Wam trafnych decyzji.

Doradca zawodowy
Małgorzata Górniak

 894 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum