Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice

w związku ze zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty wyznaczonym na 16-17-18 czerwca 2020 roku pragnę poinformować o zasadach bezwzględnie obowiązujących w naszej szkole podczas egzaminu (o wytycznych poniżej informowałem już wcześniej).
W dbałości o przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa proszę, by wytyczne niżej opisane zostały bezwzględnie spełnione przez każdego ucznia zdającego egzamin ósmoklasisty. Pragnę podkreślić, iż w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich przebywających w szkole używane pomieszczenia, powierzchnie, przyrządy etc. są na bieżąco dezynfekowane.

z wyrazami szacunku

dr Artur Matkowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie

ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W DNIACH 16-17-18 CZERWCA 2020 ROKU:

 

  1. Każdego dnia zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.15 (obowiązują zasłonięte usta i nos, na rękach rękawiczki lateksowe). Uczniowie będą wpuszczani do budynku szkoły wejściem głównym, następnie skierowani będą do wyznaczonych sal, w których napiszą egzaminy (przed egzaminem oraz po egzaminie wszystkich zdających obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego, tj. nie mniej niż 2 metry odległości od innych osób). Każdy uczeń przynosi obowiązkowo w pierwszym dniu egzaminu wypełnioną i podpisaną przez rodzica kwalifikacyjną ankietę epidemiologiczną (do pobrania ze szkolnej strony internetowej: zakładka ZDALNE NAUCZANIE). Każdego dnia przed egzaminem każdemu uczniowi zostanie zmierzona temperatura ciała.
  2. Każdego dnia zdający przychodzą na egzamin ubrani na galowo.
  3. Każdego dnia zdający przynoszą ze sobą długopis (+zapasowy) piszący wyłącznie na czarno, na matematykę dodatkowo linijkę.
  4. Zdający powinni korzystać z przyborów wyłącznie własnych (nie pożyczać od innych osób, ani też innym osobom nie pożyczać). Zdający, którzy zapomną o przyniesieniu własnych przyborów, będą mogli skorzystać z zapasowych przyborów szkolnych po dezynfekcji.
  5. Uwaga! Zdający nie mogą przynosić ze sobą w dniach egzaminu telefonów komórkowych ani innych zbędnych rzeczy. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa szkoła nie może odbierać od uczniów na czas egzaminu w depozyt telefonów komórkowych lub innych rzeczy na egzaminie zbędnych.
  6. Każdego dnia zdający przynoszą ze sobą wodę do picia (mała plastikowa butelka). Szkoła nie może zapewnić uczniom wody do picia.
  7. Każdego dnia po każdym egzaminie uczniowie opuszczają szkołę pojedynczo (wracają do swoich domów), nie mogą gromadzić się w grupy zarówno przed egzaminem, jak i po nim. Wrażeniami po egzaminie powinni podzielić się z kolegami i koleżankami korzystając z dostępnych im elektronicznych komunikatorów.

 415 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum