Cyberprzemoc – definicja, sposoby przeciwdziałania, postępowania w sytuacjach zaistnienia zjawiska

Cyberprzemoc – przemoc poprzez użycie mediów, elektroniki i świata zasilanego przez prąd. Objawia się głównie za pomocą Internetu – przy wykorzystaniu: telefonów komórkowych, kamer wideo, aparatów fotograficznych, a szczególnie komputerów. Dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Cyberprzemoc przede wszystkim przejawiać się będzie: nękaniem, straszeniem, obrażaniem w sieci lub za pomocą telefonu komórkowego, wysyłaniem wulgarnych e-maili i smsów, kłótniami internetowymi, publikowaniem i rozsyłaniem ośmieszających informacji, zdjęć i filmów, podszywaniem się pod inną osobę, obraźliwym komentowaniem wpisów na blogu. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS. Jako cyberprzemoc zakwalifikować możemy: włamywanie się do kont pocztowych i komunikatorów w celu wysyłania w czyimś imieniu złośliwych bądź zawstydzających materiałów, tworzenie stron internetowych zawierających ośmieszających innych historyjki, komiksy albo żarty, rozsyłanie i publikowanie tekstów kompromitujących inne osoby, skłanianie kogoś do ujawnienia drażliwych, osobistych informacji podczas rozmowy przez komunikator internetowy i przesyłanie zapisu rozmowy do innych, umieszczanie w sieci nieprawdziwych informacji o innych osobach tworzenie anty stron internetowych, np. anty strony KFC, czy osoby fizycznej a także podszywanie się pod kogoś tworząc blog lub stronę, wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, podszywanie się pod kogoś w Sieci.

Przeciwdziałanie cyberprzemocy – porady dla rodziców

W przeciwdziałaniu cyberprzemocy rodzice powinni podejmować temat przemocy w sieci w rozmowach z dziećmi.

 1. Przede wszystkim należy uświadomić dzieciom czym jest cyberprzemoc i jakie może mieć konsekwencje – publikowanie niektórych materiałów kwalifikuje się jako przestępstwo regulowane w kodeksie karnym , inne z kolei jak np.: włamywanie się do kont internetowych – są podstawą do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnoprawnej.
 2. Wychowywać dzieci w wartościach – aby czuły się istotami godnymi i kochanymi oraz umiały tak samo traktować innych.
 3. Nie bagatelizować problemu cyberprzemocy, jeśli zaistnieje ten problem – zarówno jeśli nasze dziecko uczestniczyło w wirtualnym prześladowaniu innych bądź stało się jej ofiarą. Liczy się również czas – szybka reakcja, aby nie doszło do eskalacji konsekwencji zamieszczanych wiadomości, zdjęć czy filmów itd. Należy także wyciągnąć konsekwencje – adekwatnie do szkodliwości zaistniałej sytuacji.
 4. Zwracać uwagę na rolę świadków cyberprzemocy – akcentować powinność pomagania kolegom, którzy doświadczają w sieci nieprzyjemności, a z drugiej uświadamiać, że nawet przesłanie kompromitujących kogoś materiałów czyni z nich sprawców przemocy.
 5. Uczyć dzieci, aby pod pozorem żartów nie wysyłały do nikogo obraźliwych treści ani nie rozpowszechniały wiadomości otrzymanych od innych bez ich zgody.
 6. Uwrażliwiać dzieci na fakt prawa ochrony danych osobowych, aby wiedziały jak chronić swoją prywatność oraz szanować prywatność innych.
 7. Nauczyć dzieci jak można zablokować otrzymywanie e-maili od osób, które nie znajdują się na ich liście kontaktów.
 8. Zapisywać obraźliwe wiadomości – być może będą one stanowiły dowód w sprawie.
 9. Zastosować filtry i zapory internetowe w komputerze dziecka.
 10. Zorientować się – jakie strategie przeciwdziałania cyberprzemocy wprowadzone zostały w szkole Waszego dziecka oraz współpracować z nauczycielami i innymi rodzicami, aby przeciwdziałać prześladowaniom w świecie rzeczywistym oraz w sieci, jeśli zaistnieją takie sytuacje.
 11. Poznać środowisko własnego dziecka – przyjaciół, ich rodziców, nauczycieli oraz kolegów i koleżanki z klasy.
 12. Pielęgnować dobry kontakt z dzieckiem, aby było szczere ze swoim rodzicem, nawet jeśli zachowa się bezmyślnie – każdy ma prawo do popełniania błędów i także należy starać się je naprawiać.
 13. Przyjrzeć się, w miarę możliwości – jakie strony najczęściej odwiedza Wasze dziecko i z kim koresponduje w sieci.
 14. Zorganizować życie w realu – rozwój zainteresowań oraz aktywności poza światem wirtualnym.
 15. Zgłaszać fakt cyberprzemocy odpowiednim instytucjom – szkoła, policja jeśli sprawa ma wymiar przestępstwa, odwiedzać strony internetowe: www.helpline.org.pl lub www.dzieckowsieci.pl oraz zadzwonić na bezpłatną infolinię – 0-800-100-100. Ponadto osobami, które mogą udzielić pomocy są: rodzice, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciel. Razem szybko i skutecznie rozwiążecie problem.

Życzę dużo uśmiechu, spokoju i zdrowia,

Pedagog szkolny

Katarzyna Jagielska

 260 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum