„BĄDŹ AUTOREM WŁASNEJ KARIERY”

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie zostało zorganizowane wiele ciekawych przedsięwzięć. W dniach 1721 października odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas III, II oraz I. Doradca zawodowy pomógł młodzieży zdiagnozować swoje mocne strony, sprawdzić swoje zainteresowania i predyspozycje. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w warsztatach, wykazali się niezwykłą umiejętnością słuchania i kompetentną realizacją powierzonych zadań, dali się poznać, jako osoby pracowite, rzetelne i sumienne. Wspólne ćwiczenia ujawniły wartościowe i pożądane cechy osobowości, takie jak komunikatywność, aktywność oraz dużą kreatywność.  Uczniom zostały przekazane podstawowe informacje o świecie zawodów, zapoznano ich z różnorodnością, uświadamiano o zmiennym zapotrzebowaniu na rynku pracy, zanikaniu jednych i pojawianiu się innych zawodów i specjalizacji. Wywołało to wśród młodzieży refleksję na temat własnej kariery zawodowej. Młodzi ludzie biorący udział w przedsięwzięciach organizowanych w ramach OTK  mieli możliwość określania swoich predyspozycji. Podczas każdego ze spotkań mówiono o tym, jak planować własną przyszłość na podstawie swoich zainteresowań, mocnych stron i predyspozycji. Uświadamiano im jak istotne są  powiązania  między  nauką poszczególnych przedmiotów a wykonywaniem w przyszłości wybranego zawodu. Podkreślano rolę planowania i wyznaczania celów krótko i długookresowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów, 21 października z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery zostały zorganizowane TARGI  EDUKACYJNE, na które zaproszono wszystkie namysłowskie szkoły ponadgimnazjalne oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Opola. Gimnazjaliści klas trzecich mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty lub efekty nauki praktycznej w szkole.  Mamy nadzieję, że targi pomogły niezdecydowanym w podjęciu decyzji, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziły w słuszności podjętej już decyzji.

 Doradca zawodowy Aneta Świlak

 912 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum