Akcja “Znicz” 2013

Klub Ośmiu każdego roku w październiku prowadzi akcję „Znicz”. Przez cały miesiąc wolontariusze w szkole prowadzą zbiórkę zniczy i kwiatów, a także w godzinach popołudniowych porządkują zaniedbane i bezimienne groby dziecięce na cmentarzu przy ul. bł. Jana Pawła II w Namysłowie.

W tym roku do akcji włączyło się 35 uczniów z klas I –III. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie z klas I. Dnia 30 października wspomagała nas również absolwentka naszego gimnazjum, a obecnie uczennica kl. I LO. Ola C., która w ubiegłych latach pełniła funkcję Gospodarza naszego Klubu. Wolontariusze i uczniowie pracowali na cmentarzu w dniach 09, 21, 28 oraz 30 października od godz. 15.00 – 16.30. Natomiast dnia 17 października w ramach lekcji wdż, religii i lekcji wychowawczej z wielkim zaangażowaniem pracowała cała kl. II b. Sumienna i wielogodzinna praca wolonatriacka przyniosła piękne efekty. Zdołaliśmy uporządkować ponad 110 dziecięcych mogił, które ozdobiliśmy kwiatami i świerkowymi gałązkami oraz zapaliliśmy znicze, które zebraliśmy w ramach szkolnej akcji „Znicz”.

Widok pracującej młodzieży wzbudzał podziw i uznanie wśród wielu osób nawiedzających groby swoich bliskich. Na cmentarzu jest coraz więcej opuszczonych i bezimiennych grobów. W tym roku dzięki sprzyjającej pogodzie kwatera z dziecięcymi mogiłami została pięknie uporządkowana. Nie zdołaliśmy pochylić się jednak nad wszystkimi, które wymagały naszych rąk i naszej pracy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, że na dzień 1 listopada na dziecięcych mogiłach zapłoną znicze pamięci.

oprac: E. Wodziana

 1,055 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum