966, 1772, …, 1795, 1914, 1918, 1939… Nam nie wolno zapomnieć

08 listopada 2016 roku oddaliśmy cześć naszej Ojczyźnie. Obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości,  ściślej – 98. rocznicę odzyskania suwerenności Polaków oraz 1050 rocznicę chrztu Polski.

Na tę okoliczność młodzież Szkolnego Koła Teatralnego pod kierunkiem nauczycieli przygotowała w Namysłowskim Ośrodku Kultury okolicznościową akademię pod nazwą „Nam nie wolno zapomnieć…”. Całość poprzedziło przemówienie dyrektora szkoły, pana Artura Matkowskiego, który podkreślił znaczenie dorobku Polaków tamtego okresu dla współczesnych pokoleń Polaków, apelował do społeczności szkolnej o szczególne pielęgnowanie wartości, którymi kierowali się w swojej historii Polacy, tj. męstwa, sprawiedliwości, umiłowania Ojczyzny, honoru, braterstwa etc.. Zaprezentowany program artystyczny przybrał formę przedstawienia teatralnego, w którym artyści, mocno akcentując korzenie chrześcijańskie polskiego narodu, przypomnieli ważne wydarzenia historyczne – od przyjęcia chrztu przez Polskę, poprzez utratę wolności w wyniku rozbiorów oraz powstań narodowych i I wojnę światową – po  odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku.  Tak wygłaszane przez aktorów teksty, jak i inscenizacja tworzyły swego rodzaju klamrę spinającą – ilustrującą trudne, burzliwe, acz zasługujące na słowa najwyższego uznania, dzieje Polski i Polaków, począwszy od powstania państwa polskiego, na najnowszej historii skończywszy. Ich uzupełnieniem były utwory muzyczne: „Mury” i „Zesłanie studentów” Jacka Kaczmarskiego, „Moja Litania” J. Wójtowicza, „Kocham Cię, Polsko”, „Rozkwitały pąki białych róż” oraz wiele, wiele innych. Całość inscenizacji artyści zakończyli apelem pamięci o wielkich bohaterach z dziejów państwowości polskiej. Tego samego dnia, po południu przedstawiono spektakl dla namysłowskiej społeczności lokalnej.

 805 total views,  2 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum