5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

bł. Jan Paweł II

Dnia 5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, to okazja aby ukazać tych, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych, tych którzy z dobroci serca podejmują wiele akcji, nie oczekując pochwały czy podziękowania.

W tym roku możemy pochwalić się już małym jubileuszem, mija bowiem 10 lat naszej nieprzerwanej działalności. Wolontariat w naszej szkole powstał w 2003 r. jako efekt zadania „Praca dla innych”, którego byłam koordynatorem w ramach programu „Szkoła z Klasą”. W ciągu tej dziesięcioletniej działalności przeprowadziliśmy wiele akcji, niektóre wpisały się już w systematyczną działalność Klubu Ośmiu, a są to m. in.:

 • stały wolontariat – systematyczna praca z dziećmi na świetlicy i w przedszkolach,
 • porządkowanie zaniedbanych grobów,
 • zbiórki zniczy,
 • wybór ambasadora dobra,
 • przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kamiennej,
 • szkolny kiermasz bożonarodzeniowy,
 • karnawałowy bal dla dzieci,
 • akcje „Dziewczynka z Zapałkami”,
 • zbiórkę plastikowych nakrętek,
 • akcje charytatywne na rzecz chorych i potrzebujących

Wolontariusze przynależący do Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu im. bł. Jana Pawła II uroczyście obchodzili swoje święto dzień wcześniej tj. 4 grudnia. Po lekcjach odbyło się świąteczne spotkanie przy obficie zastawionym stole, były różne ciasta, babeczki, chrupki, chipsy, napoje, mandarynki, cukierki, a najwięcej radości sprawiły lody od Wiktorii, a także tort który zakupiła Maja. Na nasze uroczyste spotkanie przybyła Pani Dyrektor Zdzisława Filipczak, która złożyła wszystkim wolontariuszkom życzenia z okazji MDW, a także skierowała słowa podziękowania za dobre serce i bezinteresowną pracę. Czas w radosnej atmosferze upłynął bardzo szybko, były zagadki, wróżby andrzejkowe, a najważniejszym punktem był wybór „AMBASADOR DOBRA” z grona członków Klubu Ośmiu. Tytuł ten otrzymała wolontariusza Maja Jakubowska z kl. I c – serdecznie gratulujemy.

Dnia 5 grudnia wolontariusze podzieleni na trzy grupy przeprowadzili wybór „AMBASADOR DOBRA” z pośród uczniów naszej szkoły na trzech poziomach, w klasach pierwszych, drugich i trzecich.

Tytuł „AMBASADOR DOBRA” na poziomie kl. I, II i III otrzymały:

 • Agata Płaza z kl. I b
 • Anita Chrust z kl. II d
 • Julia Kosikowska z kl. III d

„AMBASADOR DOBRA” podejmuje zadania wolontariackie na miarę swoich możliwości oraz zobowiązuje się do świadomego przekazywania dobrych słów, gestów, zasad zachowania, obyczajów. Wnosi dobro w życie szkolne i środowiskowe. Zmienia otaczający świat i pomaga potrzebującym.

Przed nami jeszcze wiele zadań i akcji, które zaplanowaliśmy na ten rok szkolny. Obecnie w szkole prowadzimy:

 • zbiórkę plastikowych nakrętek,
 • zbieramy artykuły spożywcze, zabawki i artykuły szkolne dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kamiennej,
 • zbieramy ozdoby bożonarodzeniowe na kiermasz do szpitala.
 • przygotowujemy rzeczy na szkolny kiermasz bożonarodzeniowy

Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat – kieruje się dwiema prostymi zasadami:

 • zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
 • zasada etyczna: „dobrem zwyciężaj zło”.

Wspaniałym Wolontariuszom z Klubu Ośmiu z okazji ich święta życzę zapału w niesieniu pomocy innym, satysfakcji i zadowolenia z dokonanych akcji. Niech dobro, którym bezinteresownie dzielicie się z potrzebującymi powróci do Was z podwójną siłą, a uśmiech i życzliwość niech motywuje Was do dalszego działania.

Bądź WSPANIAŁYM wśród innych – to WSPANIALI kształtują świat!

Opiekun Klubu Ośmiu
Elżbieta Wodziana

 914 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum