ORGANIZACJA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W KLASACH IV-VIII

ORGANIZACJA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W KLASACH IV-VIII W DNIACH 17-24 MAJA 2021 ROKU

1.Klasy I-III realizują naukę w szkole.

2.Klasy IV-VIII realizują naukę w systemie hybrydowym, tj.  i w szkole i zdalnie (w systemie 50/50 wg możliwości istniejących w szkole) wg poniższego harmonogramu.

 

L.p. klasa 17 maja 2021 18 maja 2021 19 maja 2021 20 maja 2021 21 maja 2021 24 maja 2021
1. IVA zdalnie W szkole zdalnie W szkole zdalnie W szkole
2. IVB zdalnie W szkole zdalnie W szkole zdalnie W szkole
3. VI W szkole zdalnie W szkole zdalnie W szkole zdalnie
4. VIIIA W szkole zdalnie W szkole zdalnie W szkole zdalnie
5. VIIIB zdalnie W szkole zdalnie W szkole zdalnie W szkole
6. VIIIC W szkole zdalnie W szkole zdalnie W szkole zdalnie

 

Lekcje we wszystkich klasach odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji.

3.Pedagog/psycholog udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej stacjonarnie (w szkole) w godzinach pracy.

4.Biblioteka szkolna czynna jest zgodnie z tygodniowym planem pracy.

5.W dniach nauki stacjonarnej (w szkole) uczniowie zapisani otrzymują obiady.

6.Świetlica szkolna  czynna jest w godzinach od 07.00 do 16.00.

7.Dni 17 i 18 maja 2021 roku dla klas IV-VIII realizujących naukę w szkole będą dniami bez podręczników i zeszytów.

8.25-27 maja 2021 roku – egzamin ósmoklasisty (dni wolne od lekcji).

9.28 maja (piątek) 2021 roku – dzień wolny od lekcji.

10.Od dnia 31 maja 2021 roku wszystkie oddziały klasowe realizują naukę stacjonarną (w szkole).

  1. W dniu 01 czerwca 2021 roku obchodzimy Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu Szkolnego. Przewidziane są dla uczniów atrakcje (jest to dzień bez podręczników i zeszytów, bez standardowych lekcji).

12.Proszę o bieżące śledzenie komunikatów dot. organizacji nauki w szkole – w dzienniku elektronicznym oraz w mediach szkolnych.

Nie zapominajmy o podstawowej dla nas na ten czas zasadzie: dystans-dezynfekcja-maseczka.

z wyrazami szacunku dr Artur Matkowski, Dyrektor.

 132 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum