previous arrow
next arrow
Slider

szkolne-wsparcie-k-km
Archiwum
rok-szkoly-w-ruchu-logologo_eszkola-mbaner_vulcan_1pajacyk-m2rzecznik-praw-dzieckafb szkołybadzmy_poszukiwaczami_autorytetu szkola_pamieta nprc cała_polska_czyta_dzieciom wychowanie_przez_czytanie madrzy_cyfrowi trzymaj_forme program_dla_szkol

Monthly Archives: Wrzesień 2017

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W NAMYSŁOWIE

 

1920 – 1930 – budowa gmachu, który początkowo  pełnił rolę pensjonatu dla samotnych rencistów i emerytów.

1940 – według „Namslauer Adressbuche” w budynku mieścił się dom dla starców i schorowanych, zwany był potocznie Bethanią.

1945 – podczas walk o Wrocław, prawdopodobnie miejsce, w którym przebywali sowieccy żołnierze.

VII 1946 – IX 1946 – pierwszy remont budynku.

1946–1987 – przejęcie budynku przez Liceum Ogólnokształcące i utworzenie bursy dla uczniów tej szkoły.

1987 – 1995 – niezamieszkany budynek popadł w ruinę.

1995 – decyzją Rady Miejskiej Namysłowa w budynku przy ul. Reymonta 5 utworzono Szkołę Podstawową Nr 6.

IX 1999 – po reformie powstaje Gimnazjum Nr 2. Dyrektorem placówki zostaje Pani Ewa Krzysztofik-Limisiewicz. W szkole, w 7 oddziałach uczyło się wówczas 174 uczniów, zatrudnionych było 26 nauczycieli i 10 pracowników administracyjnych.

2003 – szkoła otrzymuje tytuł „Szkoły z klasą”.

1.IX.2012 – utworzenie pierwszego oddziału dwujęzycznego i zmiana nazwy szkoły na Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

2.III.2014 rok – dyrektorem szkoły zostaje Pan Artur Matkowski.

1.IX.2016 – wprowadzenie do klasy I dwujęzycznej przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie (w języku angielskim).

IV 2017 – wdrożenie w klasie pierwszej dwujęzycznej innowacji pedagogicznej z języka angielskiego o nazwie  English – Your Key to Success. Numer rejestru w Opolskim Kuratorium Oświaty WRE.G.53.17.

V 2017 – szkoła uzyskuje tytuł laureata na spot i logo  programu profilaktycznego pn. „Pomyśl zanim spróbujesz” (zorganizowanego,   w ramach programu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18. roku życia w województwie opolskim, przez Wojewodę Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty i Opolska Komendę Wojewódzka Policji).

1.IX.2017 – powstaje ośmioklasowa Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Namysłowie (w wyniku reformy systemu oświaty utworzona  z przekształcenia Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Namysłowie). Jej Dyrektorem zostaje Pan Artur Matkowski,  a wicedyrektorem Pani Małgorzata Górniak. W 11 oddziałach, tj. w trzech oddziałach szkoły podstawowej – w klasach: IA, IB, VIIA; i w 8 oddziałach gimnazjalnych (w tym dwóch oddziałach dwujęzycznych) uczy się 253 uczniów. Zatrudnionych jest 34 nauczycieli i 8 pracowników administracji oraz obsługi.

Namysłów – Dom Betanek, Zgromadzienie “Bethania” Pocztówka z 1941 r.

‘Alters und Siechenheim Bethanien’, Haselbachstrasse 5 – Ośrodek dla starych i niedołężnych “Bethania”.

 

 

 

 0 total views

W dniu 13 września (środa) 2017 roku, o godz. 17.00 odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów gimnazjalnych oraz klasy siódmej i klas pierwszych szkoły podstawowej.

Serdecznie zapraszamy

 557 total views

Warunkiem udostępniania podręczników i zeszytów ćwiczeń jest wypełnione przez rodzica oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami “Regulaminu wypożyczania podręczników…”. Uczniowie otrzymają podręczniki, które najpierw zostaną zaewidencjonowane zgodnie z prawem ewidencji bibliotecznej. Prosimy o cierpliwość.

regulamin biblioteki SP 2

 523 total views

Deklarację korzystania z obiadów na stołówce szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły.

Deklarację proszę składać :

– klasy pierwsze do 04.09.2017 r. (poniedziałek)

– klasy VII i oddziały gimnazjalne do 05.09.2017 r. (wtorek)

Deklaracja korzystania z obiadów na stołówce szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 603 total views