Bądźmy poszukiwaczami autorytetu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”, opracowanej przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA” i współfinansowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundusz Sprawiedliwości. Była to kampania skierowana do uczniów klas IV – VIII, klas gimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakładała przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.

Celem przeprowadzonych zajęć było nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić ich do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Zamierzaliśmy również wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.

W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości.
• Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.
• Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.
• Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.

Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci.

 491 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum