10 Grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia – w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest dokumentem przełomowym, który głosi niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej – niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”

te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W związku z powyższym uczniowie klas V i VII na lekcjach z wychowawcą podczas, których Deklaracja Praw Człowieka została omówiona, wykonali plakaty plastyczne. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka jest kontynuacją w naszej Szkole przeprowadzonej w listopadzie akcji związanej z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.

 28 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum